SeeTec Cayuga İleri Düzey Eğitimi

SeeTec Cayuga Advanced Training - Business meeting - man explains something on a flipchart

Karmaşık IP Video Projelerini Gerçekleştirin

Daha karmaşık ağ tabanlı video gözetim projelerini SeeTec Cayuga ile gerçekleştirmek üzere Temel Eğitimin mükemmel devamı. İleri Düzey Eğitim, diğer konuların yanı sıra birden fazla sunucuyla dağıtılmış çoklu site yüklemeleri, karmaşık alarm senaryoları, çoklu-akış/sanal kameralar, SeeTec Güncelleme Sunucusu, yedekli kayıt ve failover vb. konuları

 • Hedef grup: Teknisyenler, IP video servis çalışanları, teknik satış, yöneticiler, proje müdürleri, ön satış, SeeTec Cayuga Temel Eğitim
 • Süre: 1
 • Maksimum katılımcı sayısı: 6
 • Ön Koşul: SeeTec Cayuga Temel Eğitimi’ne katılmış olmak (SeeTec Sertifikasyonu), ağ teknolojisi hakkında temel bilgi (IP adresleri, ağ bileşenler) ve network kameralar hakkında temel bilgi sahibi olmak.

Bir SeeTec Eğitimine mi Katılmak İstiyorsunuz?
Bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.

Tarihler ve kayıt

Konu Başlıkları

 • Temel bilgilerin geliştirilmesi: mimari, yükleme, UpdateServer, kullanıcı yönetimi, kameralar, arşiv modu
 • Yapılandırma modu: genişletilmiş donanım yapılandırması, karmaşık alarm senaryoları, detaylı sistem yönetimi, yönetimsel yetkiler
 • Dağıtılmış yükleme: sistem gereksinimleri, dağıtılmış yüklemelerin avantajları, yapılandırma
 • Yedek konsepti / Failover: sistem gereksinimleri, yapılandırma, yedekli resim kaydı, yedekli sistem yönetimi
 • Web Client/Mobile Client: mimari, yükleme ve yapılandırma, sınırlamalar
 • Merkezler ve şubeler: temel yapılandırma, varlıkların organizasyonu, yönetimsel yetkiler
 • Sonraki seminerlere / opsiyonel konulara bakış: Display Agent, VoIP/SIP, günlük dosyası analiziyle ilgili temeller, analytics temelleri, dikey çözümlere genel bakış
SeeTec Training Courses - Topics - male and female hands with pens over open notebooks at seminar